Magasinet Yrkesfagene

med fylkesbilag

Annonsepriser fylkesvis:

1. desember 2021 utgis Magasinet Yrkesagene med egne fylkesbilag.


Magasinet har en varighet på minst 3 måneder.


Dere kan gjerne annonsere i flere fylker.

Magasinet Yrkesfagene er interaktiv. Det er mulig å ha 3 ulike linker i annonsen i magasinet:


Link 1. Epostadresse. Se nederst på side 11 i magasinet


Link 2.Webadresse.  Se nederst på side 11 i magasinet


For mer informasjon ta kontakt på:

post@yrkesfagene.no

Mob 915 21 777

Gjennom de siste 10 årene har vi produsert 120 helsiders artikkelannonser i 28 magasiner.

Her er noen av artikkelannonsene.


Vi hjelper til med å lage artikkelannonse om ønskelig.

Be om tilbud.

(placeholder)

Vi deler annonseprisene inn i 2 ulike kategorier.


Priskategori 1. Troms og Finnmark,

Nordland, Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark


Prisene er eks. mva og forutsetter ferdig material.


1/8 side:    2350,-  

1/4 side:    3850,- 

1/2 side:    5350,- 

1/1 side:    6850,- 


Priskategori 2. Rogaland, Vestland, Trøndelag, Oslo, Vestre Viken, Østre Viken


Prisene er eks. mva og forutsetter ferdig material.


1/8 side:    2850,-  

1/4 side:    4350,- 

1/2 side:    5850,- 

1/1 side:    7350,- 

Innlandet

innlandet@yrkesfagene.no


Møre og Romsdal

moreogromsdal@yrkesfagene.no


Trøndelag

trondelag@yrkesfagene.no


Nordland

nordland@yrkesfagene.no


Troms og Finnmark

tromsogfinnmark@yrkesfagene.no


For deltakelse i flere fylker skriver dere bare inn disse fylkene i en av eposten.


Ved kjøp av 1/1 eller 1/2 side får dere tilbud på rekrutteringsveggen. Les mer


For mer informasjon ta kontakt:

(placeholder)

Annonseformater:

+1 (888) 1234 567

user@domain.com