Magasin Yrkesfagene.

Mars 2023

Hvert fylke/ region sitt magasin.

Magasinet inneholder:


- Mulighetene som ligger et yrkesfaglig utdanningsløp.


- spennende og informative innlegg, artikler, temaer mm.


- rekrutterende bedrifter som forteller om sine fag og muligheter.


- bransjer og organisasjoner som framsnakker yrkesfag.

Norge er et landstrakt land med forskjellig behov for yrkesfag. Det er  forskjell på hva som er behovet i et fylke og hva som er behovet i et annet.

Det er viktig å ha tilgang til god informasjon som er tilpasset alle deler av landet.

Magasinet Yrkesfagene har både landsdekkende  innhold og regionalt innehold.

Tidligere utgivelser: Se her

Magasinet Yrkesfagene er interaktiv. Det er mulig å ha 3 ulike linker i annonsen i magasinet:


Link 1. Epostadresse. Se nederst på side 11 i magasinet


Link 2.Webadresse. Se nederst på side 11 i magasinet


For mer informasjon ta kontakt på:

post@yrkesfagene.no

Mob 915 21 777

Artikkelannonse:

Gjennom de siste 10 årene har vi produsert 120 helsiders artikkelannonser i 28 magasiner.

Her er noen av artikkelannonsene.


Vi hjelper til med å lage artikkelannonse om ønskelig.

Be om tilbud.

Annonsepriser regioner/ fylker:

Vi deler annonseprisene inn i 2 ulike kategorier.


Priskategori 1. Troms og Finnmark,

Nordland, Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark


Prisene er eks. mva og forutsetter ferdig material.


1/8 side:    2850,-  

1/4 side:    4350,- 

1/2 side:    5850,- 

1/1 side:    7350,- 


Priskategori 2. Rogaland, Vestland, Trøndelag, Oslo, Vestre Viken, Østre Viken


Prisene er eks. mva og forutsetter ferdig material.


1/8 side:    3350,-  

1/4 side:    4850,- 

1/2 side:    6350,- 

1/1 side:    7850,- 

Innlandet

innlandet@yrkesfagene.no


Møre og Romsdal

moreogromsdal@yrkesfagene.no


Trøndelag

trondelag@yrkesfagene.no


Nordland

nordland@yrkesfagene.no


Troms og Finnmark

tromsogfinnmark@yrkesfagene.no


Vi hjelper til med å lage artikkelannonse om ønskelig.

Be om tilbud.

Annonsepriser landsdekkende:

Prisene er eks. mva og forutsetter ferdig material.


1/8 side:     7500,-

1/4 side:   10500,-

1/2 side:   14500,-

1/1 side:   19590,-


Send annonsebestilling til: post@yrkesfagene.no

Magasinet Yrkesfagen er et av Norges største og mest innholdsrike magasin for yrkesfag. Over 40 sider med artikler, reportasjer, intervjuer, linker til filmer, quiz med mer.


Magasinet har en varighet på minst 3 måneder.

For mer informasjon ta kontakt på:

post@yrkesfagene.no

Mob 915 21 777

Annonseformater:

+1 (888) 1234 567

user@domain.com