Nytt Magasinet Yrkesfagene.

September 2023

Hvert fylke/ region sitt magasin.

Bestill plass idag!

Målgrupper:

Elever på 10. trinn som skal gjøre 

sine valg.  

  

Elever på vg1 som som skal velge 

videre løp.


Elever på vg2  som søker læreplass


Rådgivere i ungdomskolen og

videregående skole.


Foreldre som får anledning til å se 

mangfoldet i yrkesfagene


Lærlinger

Rekrutterende bedrifter


Rektorer, avdelingsledere og 

lærere på den videregående skole


Opplæringskontorer (kommunale 

og private)


Laug, foreninger, organisasjoner 

som har tilknytning til yrkesfag


Leverandører av produkter og 

tjenester til yrkesfagene.


Andre

Annonsepriser landsdekkende:

Prisene er eks. mva og forutsetter ferdig material.


1/8 side:     7850,-

1/4 side:     9850,-

1/2 side:   12850,-

1/1 side:   15850,-


Send annonsebestilling til: post@yrkesfagene.no


Vi hjelper til med å lage artikkelannonse om ønskelig.

Be om tilbud.

Magasinet Yrkesfagen er et av Norges største og mest innholdsrike magasin for yrkesfag. Inneholdende artikler, reportasjer, intervjuer, linker til filmer, quiz med mer.


Magasinet har en varighet på minst 3 måneder.

For mer informasjon ta kontakt på:

post@yrkesfagene.no

Mob 915 21 777

Annonsepriser regioner/ fylker:

Vi deler annonseprisene inn i 2 kategorier.


Priskategori 1. Rogaland, Vestland, Trøndelag, Oslo, Viken,


Prisene er eks. mva og forutsetter ferdig material.


1/8 side:    3350,-  

1/4 side:    4850,- 

1/2 side:    6350,- 

1/1 side:    7850,- 


Priskategori 2. Troms og Finnmark,

Nordland, Møre og Romsdal, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet,


Prisene er eks. mva og forutsetter ferdig material.


1/8 side:    2850,-  

1/4 side:    4350,- 

1/2 side:    5850,- 

1/1 side:    7350,- 


For annonsebestilling. Send til:


Rogaland: rogaland@yrkesfagene.no


Vestland: vestland@yrkesfagene.no


Trøndelag: trondelag@yrkesfagene.no


Viken: viken@yrkesfagene.no


Oslo: oslo@yrkesfagene.noTroms og Finnmark: tromsogfinnmark@yrkesfagene.no


Nordland: nordland@yrkesfagene.no


Møre og Romsdal: moreogromsdal@yrkesfagene.no


Agder: agder@yrkesfagene.no


Vestfold og Telemark: vestfoldogtelemark@yrkesfagene.no


Innlandet innlandet@yrkesfagene.no


Vi hjelper til med å lage artikkelannonse om ønskelig.

Be om tilbud.

Mulighetene som ligger et yrkesfaglig utdanningsløp.


spennende og informative innlegg, artikler, temaer mm.


rekrutterende bedrifter som forteller om sine fag og muligheter.


bransjer og organisasjoner som framsnakker yrkesfag.

Norge er et landstrakt land med forskjellig behov for yrkesfag. Det er  forskjell på hva som er behovet i et fylke og hva som er behovet i et annet.

Det er viktig å ha tilgang til god informasjon som er tilpasset alle deler av landet.

Magasinet Yrkesfagene har både landsdekkende  innhold og regionalt innehold.

Tidligere utgivelser: Se her

Annonseformater:

+1 (888) 1234 567

user@domain.com