Magasinet Yrkesfagene

Mars 2023

Bestill plass idag!


Målgrupper:

Elever på vg1 som har valgt sitt 

videre løp.


Elever på vg2  som søker læreplass


Rådgivere i ungdomskolen og

videregående skole.


Foreldre som får anledning til å se 

mangfoldet i yrkesfagene


Lærlinger


Rekrutterende bedrifter

Rektorer, avdelingsledere og 

lærere på den videregående skole


Opplæringskontorer (kommunale 

og private)


Laug, foreninger, organisasjoner 

som har tilknytning til yrkesfag


Leverandører av produkter og 

tjenester til yrkesfagene.


Andre

Annonsepriser landsdekkende:

Prisene er eks. mva og forutsetter ferdig material.


1/8 side:     7850,-

1/4 side:     9850,-

1/2 side:   12850,-

1/1 side:   15850,-


Send annonsebestilling til: post@yrkesfagene.no

Magasinet har en varighet på minst 3 måneder.


For mer informasjon ta kontakt på:

post@yrkesfagene.no

Mob 915 21 777

Magasinet inneholder:

Mulighetene som ligger et yrkesfaglig utdanningsløp.


Spennende og informative innlegg, artikler, temaer mm.


Rekrutterende bedrifter som forteller om sine fag og muligheter.


Bransjer og organisasjoner som framsnakker yrkesfag.

Norge er et landstrakt land med forskjellig behov. Det er  forskjell på fylker og hvilke fag det er mest behovet for.

Det er viktig å ha tilgang til  informasjon som er tilpasset alle deler av landet.

Magasinet Yrkesfagene har både landsdekkende og regionalt innehold.

Tidligere utgivelser: Se her

Annonseformater:

+1 (888) 1234 567

user@domain.com