Hvem vil bli håndverker når man bare hører negative historier?


Corona. Stengte grenser. Alt for få håndverkere. Hva gjør vi nå?

Benjamin Husstad-Nedberg

Prosjektleder –

Norges Hyggeligste Håndverker


92022343

Benjamin.husstad-nedberg@schibsted.com


www.hyggeligste.no

Mange mener noe om dette, men få påpeker rotårsaken til problemet.  


Stengte grenser stenger utenlandsk arbeidskraft ute. Dette er arbeidskraft Norges trenger, for vi har den ikke selv. Dette er spesielt tydelig i bygg- og anleggsbransjen, hvor hver 4. arbeider (60 000 arbeidere totalt, ifølge SSB) er utenlandsk. Med så stor andel innleie oppstår relaterte problemer med sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og minstelønn. Men uten innleie stopper byggebransjen helt opp fordi vi mangler arbeidskraft, noe SSB dokumenterer. Mangelen på fagarbeidere understrekes ytterligere av at det på Mittanbud i 2020 var over 25 000 oppdrag som ikke fikk et eneste svar fra en håndverksbedrift. Regjeringen, LO, NHO, bransjeorganisasjonene og andre må naturligvis fortsette å jobbe for å profesjonalisere byggebransjen, fjerne svart arbeid og arbeidskriminalitet.


Dette vil likevel ikke løse problemet. En undersøkelse Norstat gjennomførte på vegne av Mittanbud i september 2020 viser nemlig at 40% av alle foreldre med barn under 20 år, ikke vurderer håndverksyrkene som et alternativ for sine barn.

Dette er kjernen og begynnelsen. Yrkesvalget starter med foreldrene sine holdninger.


Vi må endre holdningene til bransjen, og få befolkningen til å tenke positivt om yrkesfagene. Her er det fristende som subjektiv kommentator å si “Helt enig, og velkommen etter!”. Norges Hyggeligste Håndverker har i fem år jobbet med å fortelle de positive historiene fra bransjen, og vise frem alle de flotte rollemodellene vi har i Norges, for slik å inspirere både ungdom og deres foreldre til å vurdere yrkesfag.


Klarer vi å bedre bransjens omdømme, vil flere foreldre fortelle sine barn om yrkesmulighetene innen håndverksfagene. Det vil på sikt bidra til å løse flere utfordringer knyttet til mangelen på håndverkere og avhengigheten av utenlandsk arbeidskraft. Behovet for denne arbeidskraften vil gå ned, fordi vi får flere norske håndverkere. Kvaliteten på arbeidet som utføres vil gå opp, fordi flere talentfulle ungdommer tiltrekkes bransjen. Slik sikrer vi også at kompetanseutviklingen skjer lokalt og ikke eksporteres ut av landet. Publikum får bedre tjenester.

For å endre holdninger og skape et reelt omdømmeløft for håndverksbransjen, må flere være med å fortelle positive historier. Flere må være med å løfte frem rollemodellene til inspirasjon for andre. Flere må samarbeide. Ingen aktør i bransjen er stor nok til å gjøre denne jobben alene. Er du en stor aktør i bransjen så ikke sitt på din egen tue med dine egne tiltak - samarbeid med de som har samme mål som deg. Vi må sammen kommunisere til hele befolkningen, og gi folket gode grunner til å tenke positivt om vår flotte og viktige bransje!


Dette er en misforståelse - ropingen har motsatt effekt; den ødelegger bransjens rykte og svekker rekrutteringen!


Ungdommens viktigste rollemodeller for yrkesvalg er foreldrene. Det er vi foreldre som kan åpne eller lukke ungdommens horisont for fremtidig yrkesvalg. Vi foreldre snakker sjelden positivt om håndverksyrkene til barna våre, fordi bransjen i årevis er negativt beskrevet. Hvem vil vel bli håndverker når man bare hører negative historier? Det er totalt uinspirerende å høre at “du kan jo alltids bli snekker, hvis du ikke kommer inn på studiene”.

Skal vi ha det sånn i 20 år til, at de minst talentfulle skyfles over i yrkesfag og alle talentene skal bli akademikere?

Vi har for få norske håndverkere fordi bransjen har et alvorlig omdømmeproblem.


Når leste du sist om håndverkeren som kom presis, gjorde en god jobb og ryddet etter seg når vedkommende var ferdig? Negative historier florer i mediene. Historier om svart arbeid og svindel fungerer sikkert bra som clickbait, men de skaper også et negativt og feilaktig inntrykk av bransjen. Bransjen vår domineres av flotte, flinke og seriøse håndverkere. 95% av alle oppdrag på Mittanbud får meget positive omtaler fra kundene. Den store majoriteten av oppdrag i byggebransjen utføres korrekt, seriøst og av flinke fagarbeidere. Dette leser vi nesten aldri om, og den skjeve mediedekningen bidrar til å skape et feilaktig og negativt inntrykk av bransjen.

Dette forsterkes ytterligere av bransjen selv. Sentrale aktører i bransjen er medskyldige i det negative bildet som skapes. Det er nærmest en sport å sitte på hver sin tue og rope om alle problemene og skylde på hvor dårlige andre aktører er. Tanken er at hvis jeg roper høyt om problemene i bransjen, så oppfattes jeg som seriøs og at det er “de andre” som må rydde opp.

+1 (888) 1234 567

user@domain.com