Folkets Hus,

Lillestrøm

21. og 22. mai 2024

Det er femte gang konferansen arrangeres. Programmet blir som vanlig fullpakket og mangfoldig. Her er noen av temaene/ innleggene:

Hvordan være god lærlinginstruktør?

Elevene sin holdning til yrkesfag

Yrkesfaglærerløftet

Utenforskap

NAV sin rolle i overgangen fra skole til læreplass

AI i læreløpet

Arbeidet mot A-krim

Bærekraft i fag og yrkesopplæringen

Hvordan fungerer YFF?

Hvilken rolle har et lærlingombud?

Karrieresenterets oppgaver i å framsnakke yrkesfag

HR sin rolle i å rekruttere lærlinger og beholde fagfolk


Det blir totalt 22 innslag fordelt på to dager.

---------------------

Hensikten med Felleskonferansen for Yrkesfag er å høre hva fagmiljøer, det politiske miljø, opplæringsmiljøer, organisasjoner, utdanningstilbud og andre mener om yresfag - nåtid og fremtid.

Målgruppen for konferansen er HR-ledere, lærlingansvarlig, opplæringskontorer, organisasjoner, laug og foreninger, rådgivere i ungdomskole og videregående skole, avdelingsledere i videregående skole, skoleledere, utdanningspolitikere, utdanningsbyråkrater, mm.

Oppdatert program blir sendt ut fortløpende.

Første oppdatering kommer 1. september

Vi tar forbehold om endringer.

Konferanseavgift:

Begge dagene: 4650,-.

Prisen er inkl. varm lunsj. Eks. mva.


En av dagene: 2950,-.

Prisen er inkl. varm lunsj. Eks. mva.


Konferanseavgift Digital:

Begge dagene 1450,-.

Prisen er eks mva.


En av dagene 950,-.

Prisen er eks mva.


Kontaktinformasjon:

post@felleskonferansen.no

Tlf 915 21 777+1 (888) 1234 567

user@domain.com