11. mai 2023

Solastranden

Gård,

Sola.

Ved Stavanger Lufthavn, Sola

Program

08.30:  Velkommen.

            Innleder kommer


08.35: Overgang fra elev til lærling?

             Anja Teig, Seniorrådgiver, Oslo Kommune


08.55:  En rådgivers  hverdag.

            Liv Hofgaard, Leder Rådgiverforum Norge


09.10:  Fagskolenes muligheter

            Fagskolene


09.25:  Pause            


09.40:  Y-Veien

            Anne Marie Hagen Blichfeldt,

            Universitetet i Sør Øst Norge.


10.05:  Losmodellen

            Annlaug Oddrun Sunde Bragdø,

            Mandal videregående skole


10.25:  Metoo I læretiden.

            Mona Braathen, Fafo


10.50:  Ernæring i læretiden.

            Marit Skrudland, Mattilsynet


11.10:  Lunsj

12.10:  Utenforskapet

            Andreas Karth Roald, Spir Oslo


12.35:  Læreplaner for opplæring i bedrift

              Brit Svoen,, Høyskolen Innlandet


13.00:  Håndverksløftet

            Tuva Løkse, Sparebankstiftelsen DNB


13.15:  Å formidle teori for praktiske fag.

            Ingvild Sommer, Redaksjonssjef

            Undervisning i Fagbokforlaget


13.30:  Pause


13.40:  Flerkultur, mangfold og likestilling i læringstid.         

            Asta I Einstabland, Senter for likestilling.


14.05:  Trygg læretid.

             Kristin Gribbestad

             Elev- og lærlingombud i Rogaland


14.15:  YFF Yrkesfaglig fordypning

             Foredragsholder kommer


14.40:  Læreplassgarantien i Trysil – en praktisk modell som

              fungerer over tid

              Erik Sletten, Ordfører Trysil kommune

              Bjørn Olsen Rådgiver Næringsavdelingen / Trysil    

              kommune


15.10:  Slutt

Påmelding:


1. Digital konferanseavgift: 

575,- eks mva.


Påmelding digital:

digital@felleskonferansen.no


2. Konferanseavgift: 

2450,-  inkl. varm lunsj. eks mva.


Påmelding deltakende:

pamelding@felleskonferansen.no


Kontaktinformasjon:

post@felleskonferansen.no

Tlf 915 21 777


Vi tar forbehold om endringer i programmet.

+1 (888) 1234 567

user@domain.com