Oslo

Kongressenter,

Folkets Hus

9. November 2021

Program

08.30:  Velkommen.

Tonje  Brenna, Kunnskapsminister


08.40:  Hva gjør rådgiverne for å øke sin kompetanse om yrkesfag?     

Liv Hofgaard, Leder Rådgiverforum  Norge


09.00:  Digitalisering i og av yrkesfag, Bygg                        

Sigbjørn Nilsen, Faglærer Vestby vgs


09.15:  Digitalisering i og av yrkesfag, Omsorg             

Fredrik Gulowsen, CEO Nyby


09.30:  Digitalisering i og av yrkesfag, Transport  og logistikk     

Tom Wilhelm Midthun: Rekruttering og

opplæringsansvarlig ASKO


09.45:  Ny læreplaner     

Unni Teien, Seniorrådgiver UDIR

Avdeling for videregående- og       

voksenopplæring


10.10:   Pause 

10.25:   Inkluderende møteplass for alle i bygg- og anleggsbransjen.

Diversitas    

Metha Leonardsen, Mesta

Tom Ivar Myhre, Backe


10.45:   Skatt og arbeidsliv  for ungdom. Spleiselaget,            

Cathrine Jørgensen,Skatteetaten


11.10:    fungerer samarbeid mellom skole - bedrift?                   

Trond Nilsen, Leder Oslo  

Skolelederforbundet


11.30: Lunsj     


12.30: Hvor står tradisjonshåndverk?

Inger Smedrud, Rådgiver, leder for  

Sekretariatet for små og verneverdige fag. Norsk Håndverksinstitutt

     

12.50: Hvem har ansvar for rekruttering til Yrkesfag?     

Eivind Andresen, Administrerende  

direktør OHIF


13.10:  Elevers holdning til yrkesfag.

Signe M K Birks, Sentralstyremedlem i

elevorganisasjonen.


13.30:  Pause   

+1 (888) 1234 567

user@domain.com