Oslo Kongressenter, Folkets Hus

9. November 2021

Program

08.30:  Velkommen.

Kunnskaps- og integreringsministeren.


08.40:  Hva gjør rådgiverne for å

øke sin kompetanse om yrkesfag?     

Liv Hofgaard, Leder Rådgiverforum

Norge


09.00:  Digitalisering i og av yrkesfag, Bygg                        

Sigbjørn Nilsen, Faglærer Vestby vgs


09.15:  Digitalisering i og av yrkesfag, Omsorg             

Fredrik Gulowsen, CEO Nyby


09.30:  Digitalisering i og av yrkesfag, Transport  og logistikk     

Tom Wilhelm Midthun, Rekruttering og

opplæringsansvarlig ASKO


09.45:  Ny læreplaner     

Unni Teien, Seniorrådgiver UDIR

Avdeling for videregående- og       

voksenopplæring


10.10:   Pause     

10.25:  Inkluderende møteplass for alle i bygg- og anleggsbransjen     

Therese Uggerud, Styremedlem,

Diversitas


10.45:  Skatt og arbeidsliv  for ungdom.    

Spleiselaget, Skatteetaten


11.10:  Hvordan fungerer samarbeid mellom skole - bedrift?                   

Trond Nilsen, Leder Oslo

Skolelederforbund


11.30:   Lunsj     


12.30: Hvor står tradisjonshåndverk?

Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter

     

12.50:  Opplæringskontorenes status

Nina Farnes-Hansen, Leder Opplæringskontorenes Landsforening


13.10:  Elevers holdning til yrkesfag.

Elevorganisasjonen.


13.30:  Pause     

13.45:  Yrkeskonkurranser som verktøy til  motivasjon og kvalitet World Skills


14.05:  Bærekraft og naturfag i yrkesfag.

Norges miljø- og biovitenskapelige

universitet     


14.35:  Hvem har ansvar for rekruttering til Yrkesfag?     

Eivind Andresen, Administrerende  

direktør OHIF


15.00:  Slutt    


Konferanseavgift: 

2450,- inkl. varm lunsj.

Eks mva.


Web-konferansenavgift: 380,-

Eks mva.

Påmelding:

pamelding@felleskonferansen.no


Kontaktinformasjon:

post@felleskonferansen.no

Tlf 915 21 777


Vi tar forbehold om endringer i programmet.

+1 (888) 1234 567

user@domain.com