Byggcamp

Byggcamp er et rekrutteringsarrange- ment innen bygg og anlegg.

Byggcamp er gjennomført 19 ganger i fem fylker siden 2012.

Gå til www.byggcamp.no for mer informasjon.

Byggcamp arrangereres på følgende steder. Sjekk nedenforstående hjemmesider for mer informasjon:

Byggcamp Ringsaker vgs, Innlandet

7. okt. 2021.

Se mer informasjon på

www.byggcamp.no


Film fra Byggcamp på Ringsaker vgs 2020:

Byggcamp Kuben Yrkesarena, Oslo

28. okt. 2021.

Se mer informasjon på

www.byggcamp.noByggcamp Færder vgs, Vestfold 4. nov. 2021.

Se mer informasjon på

www.byggcamp.no


Film fra Byggcamp på Gjennestad vgs 2018:

+1 (888) 1234 567

user@domain.com