Nettsiden yrkesfagene.no er under oppbygging. Ved skolestart skal den være ferdig utbygget. Den er i daglig bruk. Det vil derfor kunne bli endringer frem mot skolestart.

Her vil vil dere finne informasjon om  arrangementer, aktiviteter, prosjekter, rekrutteringmagasiner,  mm.

Målsetning med nettsiden er å bidra til framsnakking av yrkesfagene.

Snarveier

Magasinet Yrkesfagene....... Les mer

Fagsafari i flere fylker.......... Les mer

Byggcamp flere fylker.......... Les mer

Felleskonferansen................Les mer


Send gjerne informasjon om dere planlegger arrangementer, aktiviteter eller prosjekter:

epost: post@yrkesfagene.no

Legg gjerne siden som favoritt. Det kommer mye spennende fremover.

Kontakt oss:

Unique Event AS

4321 Sandnes

Tlf 915 21 777

Epost: post@yrkesfagene.no

Hvem vil bli håndverker når man bare hører negative historier?..........

................................................Les mer

Hvem skal reparere elbilene våre i fremtiden?.........................Les mer

(placeholder)

Målgruppen for Yrkesfagene.no er:

Elever på 10. tinn som skal gjøre sinevalg.  

  

Elever på vg1 som som skal velge 

videre løp.


Elever på vg2  som søker læreplass


Rådgivere i ungdomskolen og videregående skole.


Foreldre som får anledning til å se 

mangfoldet i yrkesfagene


Lærlinger


Rekrutterende bedrifter


Rektorer, avdelingsledere og lærere 

på den videregående skole

Opplæringskontorer (kommunale og 

private)


Laug, foreninger, organisasjoner mm som har tilknytning til yrkesfag


Leverandører av produkter og tjenester til yrkesfagene.


Andre

+1 (888) 1234 567

user@domain.com