Velkommen til Yrkesfagene.no.

Her vil vil dere finne informasjon om  arrangementer, aktiviteter, prosjekter, rekrutteringmagasiner, mm. Alt i rammen av yrkesfag.


Målsetning med nettsiden er å bidra til framsnakking av yrkesfagene.


Send gjerne informasjon om dere planlegger arrangementer, aktiviteter eller prosjekter:

epost: post@yrkesfagene.no

Aktiviteter og Events i 2022

Magasinet Yrkesfagene..............Les

Fagsafari i flere fylker............... . Les

Felleskonferansen.......................Les


Legg siden som favoritt. Det kommer mye spennende fremover.


Kontakt oss:

Unique Event AS

4321 Sandnes

Tlf 915 21 777

Epost: post@yrkesfagene.no

Yrkesfagene

April 2023

*  Elever på 10. tinn som skal gjøre 

sine valg.  

  

*  Elever på vg1 som som skal velge 

videre løp.


*  Elever på vg2  som søker læreplass


*  Rådgivere i ungdomskolen og videregående skole.


*   Foreldre som får anledning til å se 

mangfoldet i yrkesfagene


*  Lærlinger


*  Rekrutterende bedrifter


*  Rektorer, avdelingsledere og 

lærere på den videregående skole


*  Opplæringskontorer (kommunale 

og private)


*  Laug, foreninger, organisasjoner 

som har tilknytning til yrkesfag


*  Leverandører av produkter og 

tjenester til yrkesfagene.


*  Andre

+1 (888) 1234 567

user@domain.com